Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2005=100

Kvartal, index 2012 2013 1)
2012 I II III IV I II III
1 Konsumtionsutgifter 123,0 122,0 123,1 123,4 123,7 124,5 125,7 125,8
11 Löner och övriga personalkostnader 132,6 130,6 132,9 133,2 133,8 133,0 135,5 135,7
111 Löner och arvoden 134,5 132,4 134,8 135,1 135,6 135,4 138,0 138,2
112 Socialförsäkringsavgifter 126,8 124,8 127,1 127,3 127,9 125,2 127,6 127,7
12 Betalda pensioner 117,6 117,6 117,6 117,6 117,6 120,9 120,9 120,9
13 Varor och tjänster 116,7 115,9 116,5 117,0 117,4 118,1 118,6 118,8
2 Transfereringar 119,7 119,4 119,7 119,7 119,8 121,2 121,7 121,8
21 Transfereringar till kommuner 124,9 124,8 124,9 124,9 125,0 126,2 127,0 127,0
22 Transfereringar till näringslivet 116,1 115,7 116,2 116,2 116,3 116,9 117,5 117,4
23 Transfereringar till hushåll 114,2 113,9 114,2 114,3 114,4 116,1 116,3 116,3
24 Transfereringar till allmännyttiga samfund 125,1 124,7 125,2 125,3 125,5 126,2 127,3 127,4
25 Betalningsandelar till EU 112,4 112,4 112,4 112,4 112,4 115,2 115,2 115,2
26 Transfereringar till utlandet 112,4 112,4 112,4 112,4 112,4 115,2 115,2 115,2
3 Realinvesteringar 128,6 128,3 128,7 128,6 128,9 130,0 129,4 129,6
4 Finansinvesteringar 121,2 120,5 121,3 121,4 121,7 122,3 123,0 122,9
5 Övriga utgifter 116,7 115,8 116,7 116,9 117,2 117,7 118,5 118,4
SSS TOTALT 120,9 120,4 121,0 121,1 121,3 122,4 123,1 123,2
1) Preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2013/03/jmhi_2013_03_2013-10-28_tau_003_sv.html