Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2005=100

Kvartal, index 2013 1) 2014 1)
2013 I II III IV I
01 Allmän förvaltning 126,4 125,1 126,7 126,8 127,1 128,2
02 Utrikesministeriet 120,2 119,8 120,3 120,4 120,5 122,5
03 Inrikesministeriet 125,8 124,7 126,3 126,1 126,0 126,6
031 Polisen 125,5 124,4 126,1 125,8 125,6 126,0
032 Gränsbevakningsväsendet 123,0 122,0 123,6 123,3 123,1 123,5
033 Övriga, inrikesministeriet 129,8 128,3 130,0 130,3 130,6 132,1
04 Försvarsministeriet 119,8 118,9 120,0 120,1 120,3 121,2
05 Finansministeriet 124,0 123,6 124,1 124,1 124,2 125,0
06 Undervisningsministeriet 123,9 123,1 124,0 124,1 124,3 125,0
061 Universitet, högskolor 124,0 123,2 124,2 124,3 124,5 125,3
062 Övriga, undervisningsministeriet 123,8 123,1 123,9 124,0 124,2 124,9
07 Jord- och skogsbruksministeriet 120,1 119,4 120,2 120,2 120,6 121,2
08 Kommunikationsministeriet 133,4 133,2 133,2 133,5 133,9 135,0
09 Arbets- och näringsministeriet 120,5 119,3 120,6 120,8 121,2 122,1
10 Social- och hälsovårdsministeriet 117,1 116,9 117,1 117,1 117,2 118,1
11 Miljöministeriet 132,5 130,8 132,9 133,0 133,3 134,3
SSS TOTALT 123,0 122,4 123,1 123,2 123,3 124,2
1) preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Piistari 029 551 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2014/01/jmhi_2014_01_2014-06-16_tau_004_sv.html