Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska). Revideringen beskriver skillnaden (i procentenhet) mellan senaste och första offentliggörandets årsförändringprocenter. Första offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då den preliminära uppgiften om referensperioden publicerades första gången

Revidering av årsförändringar av prisindexen för offentliga utgifter

Index och årskvartal Årsförändring (%) Revidering (%-enheter)
Senaste offentliggörandet 02.09.2014 (%) 1:a offentliggörandet (%)
Statsekonomin I/2013 1,7 1,7 0,0
II/2013 1,7 1,7 0,0
III/2013 1,7 1,7 0,0
IV/2013 1,6 1,7 -0,1
I/2014 1,5 1,5 0,0
Kommunalekonomin I/2013 1,1 1,1 0,0
II/2013 1,5 1,5 0,0
III/2013 1,7 1,6 0,1
IV/2013 1,6 1,6 0,0
I/2014 1,0 1,0 0,0
Prisindex för den kommunala basservicen I/2013 1,4 1,4 0,0
II/2013 2,0 1,9 0,1
III/2013 1,9 1,9 0,0
IV/2013 2,0 1,9 0,1
I/2014 0,9 0,9 0,0

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Piistari 029 551 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 2.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2014/02/jmhi_2014_02_2014-09-02_rev_001_sv.html