Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2005=100

Kvartal, index 2013 2014 1)
2013 I II III IV I II
0 Totalt, exkl. affärsverken 126,1 125,4 126,2 126,3 126,4 126,6 126,8
1 Driftskostnader 127,3 126,6 127,3 127,4 127,7 127,8 127,9
11 Personalkostnader 129,7 128,9 129,9 130,0 130,2 130,2 130,3
111 Löner och arvoden 130,7 129,9 130,8 130,9 131,1 131,3 131,4
112 Socialförsäkringsavgifter 126,8 126,0 126,9 127,0 127,2 126,9 127,0
113 Betalda pensioner 120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 122,6 122,6
12 Köp av varor och tjänster 126,6 126,0 126,7 126,7 127,0 127,2 127,2
121 Material, förnödenheter och varor 123,9 123,6 123,9 123,7 124,5 124,9 124,4
122 Köp av tjänster 127,1 126,5 127,2 127,3 127,5 127,6 127,7
13 Övriga driftskostnader 124,4 123,6 124,5 124,6 124,9 125,2 125,4
14 Avskrivningar och nedskrivningar 111,9 111,7 111,9 112,1 112,0 112,6 112,8
2 Investeringsutgifter 145,8 148,8 145,6 145,6 143,3 147,9 147,9
3 Finansieringsutgifter 46,7 45,2 48,3 48,7 44,7 46,5 50,4
4 Affärsverken 121,6 120,9 121,7 121,7 122,0 122,3 122,4
Totalt, inkl. affärsverken 125,7 125,0 125,8 125,9 126,0 126,2 126,4
1) Preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Piistari 029 551 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 2.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2014/02/jmhi_2014_02_2014-09-02_tau_001_sv.html