Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2005=100

Kvartal, index 2013 2014 1)
2013 I II III IV I II
1 Konsumtionsutgifter 125,4 124,4 125,6 125,7 125,9 127,2 127,5
11 Löner och övriga personalkostnader 134,9 132,9 135,4 135,5 135,7 137,4 137,8
111 Löner och arvoden 137,4 135,4 137,9 138,0 138,2 138,5 138,8
112 Socialförsäkringsavgifter 127,0 125,1 127,5 127,6 127,8 134,2 134,5
12 Betalda pensioner 120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 122,6 122,6
13 Varor och tjänster 118,5 118,0 118,4 118,7 118,9 119,8 120,0
2 Transfereringar 121,6 121,2 121,7 121,7 121,9 122,6 122,7
21 Transfereringar till kommuner 126,8 126,2 126,9 126,9 127,0 127,2 127,3
22 Transfereringar till näringslivet 117,6 116,9 117,6 117,7 118,0 118,4 118,6
23 Transfereringar till hushåll 116,3 116,1 116,3 116,3 116,5 117,4 117,5
24 Transfereringar till allmännyttiga samfund 126,9 126,0 127,1 127,1 127,3 127,8 128,0
25 Betalningsandelar till EU 115,2 115,2 115,2 115,2 115,2 118,0 118,0
26 Transfereringar till utlandet 115,2 115,2 115,2 115,2 115,2 118,0 118,0
3 Realinvesteringar 129,8 130,0 129,4 129,6 130,0 131,0 130,7
4 Finansinvesteringar 123,5 123,0 123,6 123,6 123,9 124,3 124,6
5 Övriga utgifter 118,4 117,7 118,5 118,4 118,8 119,3 119,6
SSS TOTALT 123,0 122,4 123,1 123,2 123,3 124,2 124,4
1) Preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Piistari 029 551 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 2.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2014/02/jmhi_2014_02_2014-09-02_tau_003_sv.html