Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2005=100

Kvartal, index 2014 2015 1)
2014 I II III IV I II
01 Allmän förvaltning 129,0 128,3 128,7 129,3 129,6 129,6 129,9
02 Utrikesministeriet 123,1 122,9 123,0 123,2 123,3 124,9 124,9
03 Inrikesministeriet 128,7 127,2 128,1 129,2 130,2 130,3 130,5
031 Polisen 128,4 126,7 127,7 129,0 130,1 130,1 130,3
032 Gränsbevakningsväsendet 125,8 124,2 125,2 126,4 127,5 127,6 127,9
033 Övriga, inrikesministeriet 132,9 132,2 132,6 133,2 133,6 133,7 133,9
04 Försvarsministeriet 122,3 121,5 122,0 122,7 123,1 123,8 124,1
05 Finansministeriet 125,3 124,9 125,1 125,6 125,6 125,9 125,9
06 Undervisningsministeriet 125,4 125,1 125,2 125,6 125,5 125,4 125,5
061 Universitet, högskolor 125,5 125,3 125,3 125,8 125,8 125,7 125,8
062 Övriga, undervisningsministeriet 125,2 125,0 125,1 125,5 125,4 125,2 125,3
07 Jord- och skogsbruksministeriet 121,6 121,2 121,5 121,7 121,8 121,3 121,6
08 Kommunikationsministeriet 134,8 134,9 134,8 135,0 134,3 133,5 134,3
09 Arbets- och näringsministeriet 122,6 122,2 122,5 122,7 122,9 122,6 122,7
10 Social- och hälsovårdsministeriet 118,2 118,1 118,2 118,3 118,3 116,8 116,9
11 Miljöministeriet 135,4 134,5 135,0 135,7 136,3 136,4 136,6
SSS TOTALT 124,6 124,3 124,5 124,9 124,9 124,8 125,0
1) preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Petri Mäkinen 029 551 2955, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2015/02/jmhi_2015_02_2015-09-07_tau_004_sv.html