Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2021, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2005=100

Kvartal, index 2014 2015 1)
2014 I II III IV I II III
1 Konsumtionsutgifter 128,0 127,4 127,8 128,2 128,6 128,9 129,1 129,3
11 Löner och övriga personalkostnader 138,9 137,8 138,4 139,3 140,2 140,5 140,8 141,2
111 Löner och arvoden 140,0 138,8 139,5 140,4 141,2 141,4 141,7 142,2
112 Socialförsäkringsavgifter 135,7 134,6 135,2 136,1 136,9 137,5 137,8 138,3
12 Betalda pensioner 122,6 122,6 122,6 122,6 122,6 123,1 123,1 123,1
13 Varor och tjänster 120,2 119,8 120,1 120,5 120,5 120,9 121,1 121,1
2 Transfereringar 122,8 122,5 122,7 123,0 123,0 122,7 122,8 122,9
21 Transfereringar till kommuner 127,5 127,0 127,2 128,0 127,9 127,8 127,9 128,2
22 Transfereringar till näringslivet 118,5 118,4 118,6 118,7 118,5 117,7 118,0 117,7
23 Transfereringar till hushåll 117,5 117,4 117,5 117,5 117,5 116,3 116,4 116,4
24 Transfereringar till allmännyttiga samfund 128,4 128,0 128,1 128,7 128,6 128,5 128,6 129,0
25 Betalningsandelar till EU 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 120,1 120,1 120,1
26 Transfereringar till utlandet 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 120,1 120,1 120,1
3 Realinvesteringar 130,6 131,0 130,7 130,9 129,8 128,5 129,5 128,5
4 Finansinvesteringar 124,9 124,6 124,9 125,0 125,1 124,5 124,7 124,6
5 Övriga utgifter 119,6 119,3 119,6 119,7 119,8 119,2 119,4 119,3
SSS TOTALT 124,6 124,3 124,5 124,9 124,9 124,8 125,0 125,0
1) preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 6.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2015/03/jmhi_2015_03_2015-11-06_tau_003_sv.html