Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q2/2017 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 109,3 0,1 -0,8
1. Konsumtionsutgifter 111,7 0,1 -0,4
1.1. Löner och övriga personalkostnader 112,0 0,2 -2,3
1.1.1. Löner och arvoden 114,5 0,3 -1,0
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 101,0 -0,1 -8,3
1.2. Betalda pensioner 110,6 0,0 0,6
1.3. Varor och tjänster 112,7 0,1 0,9
2. Transfereringar 108,4 0,1 -0,9
2.1. Transfereringar till kommuner 108,4 0,1 -1,9
2.2. Transfereringar till näringslivet 113,6 0,3 0,7
2.3. Transfereringar till hushåll 106,2 0,0 -0,9
2.4. Transfereringar till allmännyttiga samfund 106,6 0,0 -1,3
2.5. Betalningsandelar till EU 115,7 0,0 0,9
2.6. Transferering till utlandet 115,7 0,0 0,9
3. Realinvesteringar 109,5 0,1 1,0
4. Finansinvesteringar 113,6 0,3 0,7
5. Övriga utgifter 110,0 0,4 0,7

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 11.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q2/2017 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2017/02/jmhi_2017_02_2017-09-11_tau_003_sv.html