Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q1/2018 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
Totalt (1-3), exkl. affärsverken 107,4 -0,3 -0,6
1. Driftskostnader 108,3 -0,4 0,0
1.1. Personalkostnader 105,4 -0,8 -0,6
1.1.1. Löner och arvoden 110,3 0,1 0,5
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 88,8 -4,7 -4,7
1.1.3. Betalda pensioner 111,2 0,5 0,5
1.2. Köp av varor och tjänster 110,0 -0,1 0,3
1.2.1. Material, förnödenheter och varor 111,9 0,3 1,1
1.2.2. Köp av tjänster 109,8 -0,2 0,3
1.3. Övriga driftskostnader 110,1 0,0 0,6
1.3.1. Interna hyresutgifter och överföringar 110,4 0,1 0,7
1.3.2. Övriga driftskostnader, övriga 109,9 0,1 0,6
1.4. Avskrivningar och nedskrivningar 111,0 -0,5 0,1
1.4.1. Avskrivningar 111,0 -0,5 0,1
2. Investeringsutgifter 104,0 0,8 -5,5
3. Finansieringsutgifter 28,4 -11,0 -23,9
4. Affärsverken 108,7 -0,2 -0,1
SSS Totalt, inkl. affärsverken 107,5 -0,3 -0,6

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q1/2018 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/01/jmhi_2018_01_2018-06-15_tau_001_sv.html