Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q2/2018 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
Totalt (1-3), exkl. affärsverken 109,2 0,8 1,6
1. Driftskostnader 109,3 0,9 0,8
1.1. Personalkostnader 106,4 0,9 0,3
1.1.1. Löner och arvoden 111,4 1,0 1,4
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 89,6 0,9 -3,7
1.1.3. Betalda pensioner 111,2 0,0 0,5
1.2. Köp av varor och tjänster 111,0 0,9 1,1
1.2.1. Material, förnödenheter och varor 112,5 0,5 1,4
1.2.2. Köp av tjänster 110,8 0,9 1,1
1.3. Övriga driftskostnader 111,0 0,8 1,2
1.3.1. Interna hyresutgifter och överföringar 111,1 0,6 1,0
1.3.2. Övriga driftskostnader, övriga 110,8 0,8 1,2
1.4. Avskrivningar och nedskrivningar 111,4 0,4 0,2
1.4.1. Avskrivningar 111,4 0,4 0,2
2. Investeringsutgifter 112,9 0,7 8,8
3. Finansieringsutgifter 27,6 -2,8 -11,5
4. Affärsverken 110,3 0,7 1,8
SSS Totalt, inkl. affärsverken 109,3 0,8 1,6

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 11.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q2/2018 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/02/jmhi_2018_02_2018-09-11_tau_001_sv.html