Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.2.2019

Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 1,1 procent under fjärde kvartalet 2018 jämfört med förgående år. Prisindexet för kommunalekonomin steg med 1,8 procent under motsvarande period och prisindexet för den kommunala basservicen med 1,8 procent under motsvarande period.

Prisindexet för offentliga utgifter 2015=100, 4:e kvartalet 2018

Index (2015=100) Indextal 1) Årsförändrings-%
2017–2018
1)
Årsförändrings-%
IV/2017–IV/2018
1)
Statsekonomin 100,6 0,9 1,1
Kommunalekonomin 100,6 1,4 1,8
– Kommuner 100,1 1,2 1,7
– Samkommuner 100,9 1,3 1,8
– Prisindex för den kommunala basservicen 100,5 1,4 1,8
1) Preliminär

Prisindexet för statliga utgifter ökade i huvudsak på grund av att transfereringar samt löner och övriga personalkostnader steg. Ökningen inom kommunekonomin berodde på investeringsutgifter samt löner och arvoden steg.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (202,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/04/jmhi_2018_04_2019-02-13_tie_001_sv.html