Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska). Revideringen beskriver skillnaden (i procentenhet) mellan senaste och första offentliggörandets årsförändringprocenter. Första offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då den preliminära uppgiften om referensperioden publicerades första gången

Revidering av årsförändringar av prisindexen för offentliga utgifter

Index och årskvartal Årsförändring (%) Revidering (%-enheter)
Senaste offentliggörandet 11.9.2020 (%) 1:a offentliggörandet (%)
Statsekonomin I/2019 1,0 1,0 0,0
II/2019 1,6 1,6 0,0
III/2019 1,4 1,3 0,1
IV/2019 1,3 1,3 0,0
I/2020 1,7 1,7 0,0
Kommunalekonomin I/2019 1,2 1,2 0,0
II/2019 2,4 2,4 0,0
III/2019 1,9 1,9 0,0
IV/2019 1,8 1,8 0,0
I/2020 2,1 2,1 0,0
Prisindex för den kommunala basservicen I/2019 1,3 1,4 -0,1
II/2019 2,6 2,6 0,0
III/2019 2,2 2,2 0,0
IV/2019 2,3 2,3 0,0
I/2020 2,2 2,2 0,0

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2020/02/jmhi_2020_02_2020-09-11_rev_001_sv.html