Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q2/2020 (preliminär)

Uppgiftsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Totalt, inkl. affärsverken 102,2 -0,2 -0,1
11 Allmän förvaltning 103,1 -0,2 0,1
12 Social- och hälsovård 103,0 -0,1 0,1
121 Socialvård 103,9 -0,1 0,3
122 Hälsovård 102,5 -0,2 -0,1
13 Undervisnings- och kulturverksamhet 100,9 0,0 -0,1
131 Undervisningsverksamhet 100,7 0,0 -0,1
132 Kulturverksamhet 102,0 -0,1 -0,1
14 Övriga tjänster 101,9 -0,4 -0,2
15 Affärsverksamhet 104,1 -0,4 0,0

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q2/2020 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2020/02/jmhi_2020_02_2020-09-11_tau_002_sv.html