Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q2/2020 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 102,3 -0,1 0,5
1. Konsumtionsutgifter 104,1 0,0 0,7
1.1. Löner och övriga personalkostnader 103,4 0,2 0,8
1.1.1. Löner och arvoden 106,1 0,2 0,6
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 91,0 0,2 1,4
1.2. Betalda pensioner 103,9 0,0 1,3
1.3. Varor och tjänster 105,2 -0,1 0,1
2. Transfereringar 101,7 -0,1 0,5
2.1. Transfereringar till kommuner 102,7 -0,1 0,1
2.2. Transfereringar till näringslivet 103,5 -1,1 -1,7
2.3. Transfereringar till hushåll 99,9 0,0 1,0
2.4. Transfereringar till allmännyttiga samfund 101,2 -0,1 0,7
2.5. Betalningsandelar till EU 104,3 0,0 1,9
2.6. Transferering till utlandet 104,3 0,0 1,9
3. Realinvesteringar 101,5 -0,6 -0,6
4. Finansinvesteringar 103,5 -1,1 -1,7
5. Övriga utgifter 103,2 -0,3 -0,2

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q2/2020 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2020/02/jmhi_2020_02_2020-09-11_tau_003_sv.html