Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q4/2020 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 102,9 0,1 1,0
1. Konsumtionsutgifter 104,8 0,3 1,3
1.1. Löner och övriga personalkostnader 104,6 0,4 1,7
1.1.1. Löner och arvoden 107,4 0,4 1,5
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 92,2 0,5 2,6
1.2. Betalda pensioner 103,9 0,0 1,3
1.3. Varor och tjänster 105,9 0,4 0,6
2. Transfereringar 102,1 -0,1 0,8
2.1. Transfereringar till kommuner 104,0 0,4 1,1
2.2. Transfereringar till näringslivet 104,6 0,2 -0,7
2.3. Transfereringar till hushåll 99,9 0,0 1,0
2.4. Transfereringar till allmännyttiga samfund 100,8 -1,2 0,3
2.5. Betalningsandelar till EU 104,3 0,0 1,9
2.6. Transferering till utlandet 104,3 0,0 1,9
3. Realinvesteringar 101,3 -0,1 -0,7
4. Finansinvesteringar 104,6 0,2 -0,7
5. Övriga utgifter 103,8 0,1 0,2

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 11.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q4/2020 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2020/04/jmhi_2020_04_2021-02-11_tau_003_sv.html