Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2021, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2015=100, Q4/2020 (preliminär)

Förvaltningsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 102,9 0,1 1,0
01 Allmän förvaltning 104,1 0,3 1,2
02 Utrikesministeriet 104,6 0,2 1,6
03 Inrikesministeriet 104,8 0,6 1,6
031 Polisen 104,4 0,4 1,6
032 Gränsbevakningsväsendet 105,2 1,0 1,3
033 Övriga, Inrikesministeriet 105,5 0,5 1,3
04 Försvarsministeriet 105,4 0,3 1,0
05 Finansministeriet 103,8 -0,1 1,1
06 Undervisningsministeriet 101,7 0,2 1,0
062 Undervisningsministeriet - övriga 101,7 0,2 1,0
07 Jord- och skogsbruksministeriet 104,5 0,3 -0,2
08 Kommunikationsministeriet 105,3 0,4 0,1
09 Arbets- och näringsministeriet 103,7 0,1 0,6
10 Social- och hälsovårdsministeriet 100,4 0,1 1,1
11 Miljöministeriet 104,5 0,4 0,8

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 11.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2015=100, Q4/2020 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2020/04/jmhi_2020_04_2021-02-11_tau_004_sv.html