Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q1/2021 (preliminär)

Uppgiftsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Totalt, inkl. affärsverken 104,0 0,4 1,5
11 Allmän förvaltning 105,5 0,5 1,9
12 Social- och hälsovård 104,8 0,4 1,6
121 Socialvård 106,1 0,3 1,9
122 Hälsovård 104,2 0,4 1,4
13 Undervisnings- och kulturverksamhet 102,3 0,4 1,4
131 Undervisningsverksamhet 102,0 0,3 1,3
132 Kulturverksamhet 103,7 0,4 1,4
14 Övriga tjänster 103,6 0,5 1,2
15 Affärsverksamhet 106,1 0,5 1,4

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q1/2021 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2021/01/jmhi_2021_01_2021-06-16_tau_002_sv.html