Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2021, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2015=100, Q1/2021 (preliminär)

Förvaltningsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 103,7 0,5 1,1
01 Allmän förvaltning 104,4 0,4 1,3
02 Utrikesministeriet 105,8 0,2 0,6
03 Inrikesministeriet 105,1 0,2 1,6
031 Polisen 104,8 0,3 1,6
032 Gränsbevakningsväsendet 105,1 -0,3 1,6
033 Övriga, Inrikesministeriet 105,9 0,5 1,6
04 Försvarsministeriet 105,7 0,4 1,2
05 Finansministeriet 105,1 0,5 1,4
06 Undervisningsministeriet 102,1 0,4 1,2
062 Undervisningsministeriet - övriga 102,1 0,4 1,2
07 Jord- och skogsbruksministeriet 105,8 1,2 1,5
08 Kommunikationsministeriet 106,9 1,6 1,3
09 Arbets- och näringsministeriet 104,7 0,7 1,4
10 Social- och hälsovårdsministeriet 100,7 0,3 0,4
11 Miljöministeriet 105,1 0,7 1,4

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2015=100, Q1/2021 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2021/01/jmhi_2021_01_2021-06-16_tau_004_sv.html