Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q3/2021 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
1. Driftskostnader 106,5 0,4 2,7
1.1. Personalkostnader 104,7 0,2 2,8
1.1.1. Löner och arvoden 109,6 0,1 2,4
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 88,3 0,1 4,7
1.2. Köp av varor och tjänster 109,2 0,8 3,0
1.2.1. Material, förnödenheter och varor 108,3 1,0 2,6
1.2.2. Köp av tjänster 109,5 0,8 3,2
1.3. Övriga driftskostnader 108,6 0,4 2,5
1.3.2. Övriga driftskostnader, övriga 108,6 0,4 2,5
1.4. Avskrivningar och nedskrivningar 102,9 1,0 1,5
1.4.1. Avskrivningar 102,9 1,0 1,5
2. Investeringsutgifter 130,5 0,0 12,1
3. Finansieringsutgifter 34,0 7,6 -32,4
SSS Totalt, inkl. affärsverken 106,2 0,5 2,8

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 29.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q3/2021 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2021/03/jmhi_2021_03_2021-10-29_tau_001_sv.html