Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q3/2021 (preliminär)

Uppgiftsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Totalt, inkl. affärsverken 106,2 0,5 2,8
11 Allmän förvaltning 107,6 0,3 2,8
12 Social- och hälsovård 107,0 0,4 2,9
121 Socialvård 108,3 0,3 2,9
122 Hälsovård 106,5 0,6 2,9
13 Undervisnings- och kulturverksamhet 104,1 0,3 2,6
131 Undervisningsverksamhet 103,9 0,3 2,6
132 Kulturverksamhet 105,7 0,4 2,5
14 Övriga tjänster 105,9 0,7 2,5
15 Affärsverksamhet 108,6 0,7 3,1

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 29.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q3/2021 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2021/03/jmhi_2021_03_2021-10-29_tau_002_sv.html