Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q3/2021 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 105,0 0,4 1,9
1. Konsumtionsutgifter 106,8 0,6 2,3
1.1. Löner och övriga personalkostnader 107,5 0,9 3,3
1.1.1. Löner och arvoden 109,6 1,0 2,5
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 98,4 1,0 7,1
1.2. Betalda pensioner 104,4 0,0 0,5
1.3. Varor och tjänster 108,5 0,5 2,9
2. Transfereringar 104,4 0,4 2,0
2.1. Transfereringar till kommuner 106,9 0,3 2,8
2.2. Transfereringar till näringslivet 109,4 1,8 4,8
2.3. Transfereringar till hushåll 100,3 0,0 0,4
2.4. Transfereringar till allmännyttiga samfund 105,1 0,8 3,0
2.5. Betalningsandelar till EU 105,6 0,0 0,0
2.6. Transferering till utlandet 105,6 0,0 0,0
3. Realinvesteringar 102,1 0,5 0,7
4. Finansinvesteringar 109,4 1,8 4,8
5. Övriga utgifter 106,0 0,6 2,2

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 29.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q3/2021 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2021/03/jmhi_2021_03_2021-10-29_tau_003_sv.html