Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2015=100, Q3/2021 (preliminär)

Förvaltningsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 105,0 0,4 1,9
01 Allmän förvaltning 106,8 0,8 2,9
02 Utrikesministeriet 106,4 0,3 1,1
03 Inrikesministeriet 107,1 0,8 2,7
031 Polisen 106,8 0,8 2,7
032 Gränsbevakningsväsendet 107,2 0,9 2,7
033 Övriga, Inrikesministeriet 107,9 0,7 2,8
04 Försvarsministeriet 108,0 0,7 2,9
05 Finansministeriet 106,5 0,4 2,1
06 Undervisningsministeriet 103,7 0,4 2,3
062 Undervisningsministeriet - övriga 103,7 0,4 2,3
07 Jord- och skogsbruksministeriet 108,6 1,4 4,2
08 Kommunikationsministeriet 109,0 0,8 4,1
09 Arbets- och näringsministeriet 106,9 0,9 3,1
10 Social- och hälsovårdsministeriet 101,0 0,1 0,6
11 Miljöministeriet 107,4 0,9 3,2

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 29.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2015=100, Q3/2021 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2021/03/jmhi_2021_03_2021-10-29_tau_004_sv.html