Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q4/2021 (preliminär)

Uppgiftsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Totalt, inkl. affärsverken 106,8 0,6 3,0
11 Allmän förvaltning 108,1 0,5 2,8
12 Social- och hälsovård 107,7 0,7 3,0
121 Socialvård 108,7 0,4 2,6
122 Hälsovård 107,3 0,8 3,2
13 Undervisnings- och kulturverksamhet 104,6 0,5 2,6
131 Undervisningsverksamhet 104,3 0,4 2,6
132 Kulturverksamhet 106,4 0,7 2,9
14 Övriga tjänster 106,7 0,9 3,3
15 Affärsverksamhet 109,3 0,7 3,5

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 11.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q4/2021 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2021/04/jmhi_2021_04_2022-02-11_tau_002_sv.html