Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 17.12.2010

Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades något

Den offentliga sektorns inkomster ökade under tredje kvartalet år 2010 med 7,0 procent vid jämförelse av icke säsongrensade uppgifter med motsvarande uppgifter året innan. Av inkomsterna ökade produktions- och importskatterna, inkomstskatterna, kapitalinkomsterna och socialskyddsavgifterna mest. Den offentliga sektorns utgifter ökade med 4,0 procent. Av utgifterna visade insatsförbrukningen, löntagarersättningarna och utbetalda sociala förmåner andra än in natura den största ökningen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis".

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-2010

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-2010

Den offentliga sektorns inkomster ökade med 1,5 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Utgifterna ökade med 1,0 miljarder euro. I och med ökningen av inkomster och utgifter förbättrades den offentliga sektorns finansiella ställning (nettoutlåning) med 0,5 miljarder euro jämfört med motsvarande kvartal året innan och visade 1,4 miljarder euro minus. Förändringen av totalinkomsterna jämfört med föregående kvartal var 2,4 procent. Förändringen av totalutgifterna jämfört med föregående kvartal var 1,1 procent. Den offentliga sektorn består av staten, socialskyddsfonder och lokalförvaltningen.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. I figuren har trenden beräknats med Tramo/Seats-metoden. Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifterna från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongrensade tidsserierna. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 15.12.2010. Uppgifterna revideras nästa gång i slutet av mars 2011.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (257,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2010/03/jtume_2010_03_2010-12-17_tie_001_sv.html