Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2012

2012
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer