Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2021, 4:e kvartalet

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2012, 2:a kvartalet -2,1 -2,8 -0,7
2012, 3:e kvartalet 0,8 1,1 0,3
2012, 4:e kvartalet 1,0 -0,2 -1,2
2013, 1:a kvartalet 0,1 1,4 1,3
Totaluttgifter 2012, 2:a kvartalet -0,7 0,9 1,6
2012, 3:e kvartalet 0,9 1,2 0,3
2012, 4:e kvartalet -1,0 0,6 1,6
2013, 1:a kvartalet 1,5 0,3 -1,2
Staten Totalinkomster 2012, 2:a kvartalet -2,0 -4,6 -2,6
2012, 3:e kvartalet 0,0 1,4 1,4
2012, 4:e kvartalet 2,1 -0,6 -2,7
2013, 1:a kvartalet -1,2 4,1 5,3
Totaluttgifter 2012, 2:a kvartalet -2,1 0,6 2,7
2012, 3:e kvartalet 0,2 -0,1 -0,3
2012, 4:e kvartalet -1,9 0,6 2,5
2013, 1:a kvartalet 1,3 1,7 0,4
Lokalförvaltning Totalinkomster 2012, 2:a kvartalet 0,0 -1,2 -1,2
2012, 3:e kvartalet 1,2 0,7 -0,5
2012, 4:e kvartalet -0,6 -0,1 0,5
2013, 1:a kvartalet 1,6 0,3 -1,3
Totaluttgifter 2012, 2:a kvartalet 0,1 0,6 0,5
2012, 3:e kvartalet 0,3 2,2 1,9
2012, 4:e kvartalet 0,3 0,7 0,4
2013, 1:a kvartalet 1,2 -1,2 -2,4
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2012, 2:a kvartalet -0,7 -0,1 0,6
2012, 3:e kvartalet 1,8 0,8 -1,0
2012, 4:e kvartalet 0,5 -0,4 -0,9
2013, 1:a kvartalet 0,4 0,7 0,3
Totaluttgifter 2012, 2:a kvartalet 2,6 1,7 -0,9
2012, 3:e kvartalet 1,3 1,5 0,2
2012, 4:e kvartalet 0,6 0,5 -0,1
2013, 1:a kvartalet 1,1 1,0 -0,1
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2012, 2:a kvartalet -6,1 -2,3 3,8
2012, 3:e kvartalet -0,2 -0,8 -0,6
2012, 4:e kvartalet 5,7 5,4 -0,3
2013, 1:a kvartalet 0,9 -0,3 -1,2
Totaluttgifter 2012, 2:a kvartalet -0,6 -0,4 0,2
2012, 3:e kvartalet 3,3 -0,3 -3,6
2012, 4:e kvartalet 2,9 2,8 -0,1
2013, 1:a kvartalet 2,7 2,5 -0,2

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2012, 2:a kvartalet 1,3 1,5 0,2
2012, 3:e kvartalet 1,2 0,8 -0,4
2012, 4:e kvartalet 1,8 1,6 -0,2
2013, 1:a kvartalet 0,0 0,5 0,5
Totaluttgifter 2012, 2:a kvartalet 3,1 5,2 2,1
2012, 3:e kvartalet 6,5 5,6 -0,9
2012, 4:e kvartalet 1,5 2,6 1,1
2013, 1:a kvartalet 2,9 3,2 0,3
Staten Totalinkomster 2012, 2:a kvartalet -0,2 0,2 0,4
2012, 3:e kvartalet -0,7 -0,7 0,0
2012, 4:e kvartalet 1,6 1,3 -0,3
2013, 1:a kvartalet -0,9 0,4 1,3
Totaluttgifter 2012, 2:a kvartalet 2,8 4,8 2,0
2012, 3:e kvartalet 5,2 4,1 -1,1
2012, 4:e kvartalet -1,2 0,3 1,5
2013, 1:a kvartalet 2,5 2,9 0,4
Lokalförvaltning Totalinkomster 2012, 2:a kvartalet 3,5 2,3 -1,2
2012, 3:e kvartalet 3,6 2,0 -1,6
2012, 4:e kvartalet 0,6 0,3 -0,3
2013, 1:a kvartalet 1,7 1,6 -0,1
Totaluttgifter 2012, 2:a kvartalet 3,9 4,3 0,4
2012, 3:e kvartalet 4,3 5,0 0,7
2012, 4:e kvartalet 2,7 2,8 0,1
2013, 1:a kvartalet 1,3 1,2 -0,1
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2012, 2:a kvartalet 2,1 2,9 0,8
2012, 3:e kvartalet 1,8 1,6 -0,2
2012, 4:e kvartalet 2,5 2,6 0,1
2013, 1:a kvartalet -0,8 -0,6 0,2
Totaluttgifter 2012, 2:a kvartalet 8,4 7,7 -0,7
2012, 3:e kvartalet 8,4 8,0 -0,4
2012, 4:e kvartalet 6,3 7,6 1,3
2013, 1:a kvartalet 5,7 6,3 0,6
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2012, 2:a kvartalet 2,9 4,8 1,9
2012, 3:e kvartalet 2,4 4,1 1,7
2012, 4:e kvartalet 8,8 8,7 -0,1
2013, 1:a kvartalet 2,7 2,6 -0,1
Totaluttgifter 2012, 2:a kvartalet -2,9 3,5 6,4
2012, 3:e kvartalet 8,0 3,8 -4,2
2012, 4:e kvartalet 7,2 6,8 -0,4
2013, 1:a kvartalet 3,8 3,8 0,0

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, Anu Karhu 09 1734 3325, Jukka Hytönen 09 1734 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 30.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2013/02/jtume_2013_02_2013-09-30_rev_001_sv.html