Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet -1,2 0,4 1,6
2014, 3:e kvartalet 0,9 0,3 -0,6
2014, 4:e kvartalet 1,6 0,8 -0,8
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet -1,1 0,6 1,7
2014, 3:e kvartalet 0,6 0,2 -0,4
2014, 4:e kvartalet 1,2 0,8 -0,4
Staten Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet -0,8 -0,2 0,6
2014, 3:e kvartalet 2,5 1,6 -0,9
2014, 4:e kvartalet 3,6 1,6 -2,0
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet -0,2 -0,1 0,1
2014, 3:e kvartalet 0,9 0,1 -0,8
2014, 4:e kvartalet 0,6 0,0 -0,6
Lokalförvaltning Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet -1,5 -0,6 0,9
2014, 3:e kvartalet 0,0 -0,1 -0,1
2014, 4:e kvartalet -0,1 0,0 0,1
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet -0,4 -0,1 0,3
2014, 3:e kvartalet 1,3 1,0 -0,3
2014, 4:e kvartalet 1,3 0,8 -0,5
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet 1,0 0,8 -0,2
2014, 3:e kvartalet 0,2 -0,2 -0,4
2014, 4:e kvartalet 0,7 0,7 0,0
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet 0,5 0,2 -0,3
2014, 3:e kvartalet 0,9 0,6 -0,3
2014, 4:e kvartalet 0,9 1,0 0,1
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet 3,6 0,1 -3,5
2014, 3:e kvartalet 1,9 0,7 -1,2
2014, 4:e kvartalet 0,1 0,4 0,3
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet 0,4 0,6 0,2
2014, 3:e kvartalet 0,1 0,4 0,3
2014, 4:e kvartalet 2,4 2,3 -0,1

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet 0,5 1,2 0,7
2014, 3:e kvartalet 1,9 1,3 -0,6
2014, 4:e kvartalet 2,1 1,5 -0,6
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet 0,9 2,3 1,4
2014, 3:e kvartalet 1,9 2,1 0,2
2014, 4:e kvartalet 3,4 3,3 -0,1
Staten Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet -2,3 -0,3 2,0
2014, 3:e kvartalet 3,2 2,7 -0,5
2014, 4:e kvartalet 5,6 4,1 -1,5
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet 0,0 1,5 1,5
2014, 3:e kvartalet 1,1 0,8 -0,3
2014, 4:e kvartalet 2,9 2,9 0,0
Lokalförvaltning Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet -1,1 1,1 2,2
2014, 3:e kvartalet -1,8 0,3 2,1
2014, 4:e kvartalet -1,5 -1,3 0,2
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet -1,0 0,8 1,8
2014, 3:e kvartalet 1,9 2,4 0,5
2014, 4:e kvartalet 2,6 2,2 -0,4
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet 3,9 3,3 -0,6
2014, 3:e kvartalet 1,9 1,2 -0,7
2014, 4:e kvartalet 1,6 1,3 -0,3
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet 3,3 2,8 -0,5
2014, 3:e kvartalet 2,9 2,0 -0,9
2014, 4:e kvartalet 2,8 2,7 -0,1
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet 8,9 2,2 -6,7
2014, 3:e kvartalet 9,6 1,7 -7,9
2014, 4:e kvartalet 1,9 1,9 0,0
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet 4,7 5,5 0,8
2014, 3:e kvartalet 5,1 6,1 1,0
2014, 4:e kvartalet 5,7 5,7 0,0

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 0295513532, Teuvo Laukkarinen 0295513315, Anu Karhu 0295513325, Kirsi Peltonen 0295513464, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.06.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2015/01/jtume_2015_01_2015-06-24_rev_001_sv.html