Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2015/1

  2015/1–2014/1
förändring
mn €
2015/1–2014/1
%
2015/1–2014/4
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 208 0,7 -1,1
Staten 151 1,2 -2,1
Lokalförvaltning -59 -0,5 0,3
Arbetspensionsanstalter 134 2,0 0,3
Övriga socialskyddsfonder 131 2,8 0,9
Konsolidering 2) -149 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt -54 -0,2 -0,6
Staten -619 -4,2 -2,8
Lokalförvaltning 171 1,5 0,4
Arbetspensionsanstalter 409 7,1 5,4
Övriga socialskyddsfonder 134 2,9 -0,1
Konsolidering 2) -149 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 0295513532, Teuvo Laukkarinen 0295513315, Anu Karhu 0295513325, Kirsi Peltonen 0295513464, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.06.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2015/1 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2015/01/jtume_2015_01_2015-06-24_tau_001_sv.html