Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2014, 4:e kvartalet 1,6 0,8 -0,8
2015, 1:a kvartalet -1,1 -0,5 0,6
2015, 2:a kvartalet 2,3 1,6 -0,7
2015, 3:e kvartalet -2,3 -0,8 1,5
Totalutgifter 2014, 4:e kvartalet 1,2 1,0 -0,2
2015, 1:a kvartalet -0,6 0,3 0,9
2015, 2:a kvartalet 0,5 -0,3 -0,8
2015, 3:e kvartalet -1,0 0,0 1,0
Staten Totalinkomster 2014, 4:e kvartalet 3,6 1,5 -2,1
2015, 1:a kvartalet -2,1 -1,1 1,0
2015, 2:a kvartalet 3,2 2,6 -0,6
2015, 3:e kvartalet -3,6 -2,1 1,5
Totalutgifter 2014, 4:e kvartalet 0,6 -0,2 -0,8
2015, 1:a kvartalet -2,8 0,7 3,5
2015, 2:a kvartalet -1,0 -0,6 0,4
2015, 3:e kvartalet -0,1 -1,1 -1,0
Lokalförvaltning Totalinkomster 2014, 4:e kvartalet -0,1 -0,2 -0,1
2015, 1:a kvartalet 0,3 1,0 0,7
2015, 2:a kvartalet 0,2 0,6 0,4
2015, 3:e kvartalet 0,0 -0,3 -0,3
Totalutgifter 2014, 4:e kvartalet 1,3 1,0 -0,3
2015, 1:a kvartalet 0,4 -0,4 -0,8
2015, 2:a kvartalet 0,5 -0,3 -0,8
2015, 3:e kvartalet 0,4 1,1 0,7
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2014, 4:e kvartalet 0,7 0,6 -0,1
2015, 1:a kvartalet 0,3 0,6 0,3
2015, 2:a kvartalet 0,6 0,9 0,3
2015, 3:e kvartalet 0,4 0,3 -0,1
Totalutgifter 2014, 4:e kvartalet 0,9 1,5 0,6
2015, 1:a kvartalet 5,4 3,7 -1,7
2015, 2:a kvartalet 0,9 0,8 -0,1
2015, 3:e kvartalet -0,5 -1,1 -0,6
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2014, 4:e kvartalet 0,1 0,0 -0,1
2015, 1:a kvartalet 0,9 -0,1 -1,0
2015, 2:a kvartalet -0,7 0,5 1,2
2015, 3:e kvartalet 3,3 0,9 -2,4
Totalutgifter 2014, 4:e kvartalet 2,4 2,0 -0,4
2015, 1:a kvartalet -0,1 -0,4 -0,3
2015, 2:a kvartalet -0,9 0,2 1,1
2015, 3:e kvartalet 1,0 1,4 0,4

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2014, 4:e kvartalet 2,1 1,4 -0,7
2015, 1:a kvartalet 0,7 1,0 0,3
2015, 2:a kvartalet 3,7 4,0 0,3
2015, 3:e kvartalet -0,2 0,7 0,9
Totalutgifter 2014, 4:e kvartalet 3,4 2,7 -0,7
2015, 1:a kvartalet -0,2 3,0 3,2
2015, 2:a kvartalet 0,7 1,3 0,6
2015, 3:e kvartalet 0,4 0,4 0,0
Staten Totalinkomster 2014, 4:e kvartalet 5,6 3,8 -1,8
2015, 1:a kvartalet 1,2 1,0 -0,2
2015, 2:a kvartalet 6,9 6,3 -0,6
2015, 3:e kvartalet -1,1 0,2 1,3
Totalutgifter 2014, 4:e kvartalet 2,9 2,5 -0,4
2015, 1:a kvartalet -4,2 3,1 7,3
2015, 2:a kvartalet -3,4 1,2 4,6
2015, 3:e kvartalet -1,9 -2,2 -0,3
Lokalförvaltning Totalinkomster 2014, 4:e kvartalet -1,5 -2,1 -0,6
2015, 1:a kvartalet -0,5 0,4 0,9
2015, 2:a kvartalet 1,1 2,5 1,4
2015, 3:e kvartalet -0,4 0,9 1,3
Totalutgifter 2014, 4:e kvartalet 2,6 0,8 -1,8
2015, 1:a kvartalet 1,5 0,8 -0,7
2015, 2:a kvartalet 1,6 0,3 -1,3
2015, 3:e kvartalet 1,5 1,3 -0,2
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2014, 4:e kvartalet 1,6 1,6 0,0
2015, 1:a kvartalet 2,0 3,2 1,2
2015, 2:a kvartalet 1,4 2,4 1,0
2015, 3:e kvartalet 2,1 1,8 -0,3
Totalutgifter 2014, 4:e kvartalet 2,8 2,3 -0,5
2015, 1:a kvartalet 7,1 5,6 -1,5
2015, 2:a kvartalet 7,7 5,5 -2,2
2015, 3:e kvartalet 6,4 4,2 -2,2
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2014, 4:e kvartalet 1,9 2,1 0,2
2015, 1:a kvartalet 2,8 1,4 -1,4
2015, 2:a kvartalet -1,1 2,3 3,4
2015, 3:e kvartalet 7,0 1,9 -5,1
Totalutgifter 2014, 4:e kvartalet 5,7 6,2 0,5
2015, 1:a kvartalet 2,9 3,5 0,6
2015, 2:a kvartalet 1,7 2,5 0,8
2015, 3:e kvartalet 2,9 3,5 0,6

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, Anu Karhu 029 551 3325, Kirsi Peltonen 029 551 3464, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2015/04/jtume_2015_04_2016-03-16_rev_001_sv.html