Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2021, 4:e kvartalet

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2015, 2:a kvartalet 2,3 1,3 -1,0
2015, 3:e kvartalet -2,3 -0,7 1,6
2015, 4:e kvartalet 1,5 2,3 0,8
2016, 1:a kvartalet -0,4 -0,6 -0,2
Totalutgifter 2015, 2:a kvartalet 0,5 -0,4 -0,9
2015, 3:e kvartalet -1,0 -0,3 0,7
2015, 4:e kvartalet 1,0 1,6 0,6
2016, 1:a kvartalet -1,4 -0,9 0,5
Staten Totalinkomster 2015, 2:a kvartalet 3,2 1,8 -1,4
2015, 3:e kvartalet -3,6 -1,6 2,0
2015, 4:e kvartalet 2,4 5,0 2,6
2016, 1:a kvartalet -2,0 -2,3 -0,3
Totalutgifter 2015, 2:a kvartalet -1,0 -1,2 -0,2
2015, 3:e kvartalet -0,1 -1,7 -1,6
2015, 4:e kvartalet 0,2 1,8 1,6
2016, 1:a kvartalet -2,2 -1,3 0,9
Lokalförvaltning Totalinkomster 2015, 2:a kvartalet 0,2 -0,5 -0,7
2015, 3:e kvartalet 0,0 -0,6 -0,6
2015, 4:e kvartalet 0,5 -0,1 -0,6
2016, 1:a kvartalet -0,1 -0,2 -0,1
Totalutgifter 2015, 2:a kvartalet 0,5 -0,1 -0,6
2015, 3:e kvartalet 0,4 0,7 0,3
2015, 4:e kvartalet 1,2 0,4 -0,8
2016, 1:a kvartalet -0,6 -0,5 0,1
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2015, 2:a kvartalet 0,6 0,4 -0,2
2015, 3:e kvartalet 0,4 0,0 -0,4
2015, 4:e kvartalet 1,2 0,4 -0,8
2016, 1:a kvartalet -0,7 -0,6 0,1
Totalutgifter 2015, 2:a kvartalet 0,9 0,0 -0,9
2015, 3:e kvartalet -0,5 -0,6 -0,1
2015, 4:e kvartalet 1,8 2,6 0,8
2016, 1:a kvartalet -1,6 -1,3 0,3
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2015, 2:a kvartalet -0,7 2,2 2,9
2015, 3:e kvartalet 3,3 0,6 -2,7
2015, 4:e kvartalet 0,2 0,3 0,1
2016, 1:a kvartalet 1,8 1,6 -0,2
Totalutgifter 2015, 2:a kvartalet -0,9 -0,1 0,8
2015, 3:e kvartalet 1,0 1,4 0,4
2015, 4:e kvartalet 0,6 0,9 0,3
2016, 1:a kvartalet -1,5 -1,4 0,1

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2015, 2:a kvartalet 3,7 2,9 -0,8
2015, 3:e kvartalet -0,2 0,7 0,9
2015, 4:e kvartalet 2,3 2,9 0,6
2016, 1:a kvartalet 3,0 3,7 0,7
Totalutgifter 2015, 2:a kvartalet 0,7 0,7 0,0
2015, 3:e kvartalet 0,4 -0,5 -0,9
2015, 4:e kvartalet 0,3 1,8 1,5
2016, 1:a kvartalet -0,2 0,2 0,4
Staten Totalinkomster 2015, 2:a kvartalet 6,9 4,0 -2,9
2015, 3:e kvartalet -1,1 0,1 1,2
2015, 4:e kvartalet 2,7 4,6 1,9
2016, 1:a kvartalet 3,7 5,8 2,1
Totalutgifter 2015, 2:a kvartalet -3,4 0,1 3,5
2015, 3:e kvartalet -1,9 -3,6 -1,7
2015, 4:e kvartalet -2,1 0,8 2,9
2016, 1:a kvartalet -3,4 -2,6 0,8
Lokalförvaltning Totalinkomster 2015, 2:a kvartalet 1,1 2,1 1,0
2015, 3:e kvartalet -0,4 0,4 0,8
2015, 4:e kvartalet 1,7 0,9 -0,8
2016, 1:a kvartalet -0,7 -1,0 -0,3
Totalutgifter 2015, 2:a kvartalet 1,6 0,4 -1,2
2015, 3:e kvartalet 1,5 1,1 -0,4
2015, 4:e kvartalet 1,4 0,9 -0,5
2016, 1:a kvartalet 0,7 0,6 -0,1
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2015, 2:a kvartalet 1,4 1,9 0,5
2015, 3:e kvartalet 2,1 1,6 -0,5
2015, 4:e kvartalet 3,0 2,0 -1,0
2016, 1:a kvartalet -0,3 -0,6 -0,3
Totalutgifter 2015, 2:a kvartalet 7,7 5,5 -2,2
2015, 3:e kvartalet 6,4 4,0 -2,4
2015, 4:e kvartalet 6,0 6,3 0,3
2016, 1:a kvartalet 0,6 0,6 0,0
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2015, 2:a kvartalet -1,1 5,1 6,2
2015, 3:e kvartalet 7,0 3,8 -3,2
2015, 4:e kvartalet 2,4 2,0 -0,4
2016, 1:a kvartalet 4,7 4,6 -0,1
Totalutgifter 2015, 2:a kvartalet 1,7 2,4 0,7
2015, 3:e kvartalet 2,9 3,4 0,5
2015, 4:e kvartalet 1,9 1,9 0,0
2016, 1:a kvartalet 0,8 0,8 0,0

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.09.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2016/02/jtume_2016_02_2016-09-23_rev_001_sv.html