Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2019, 1:a kvartalet 0,1 0,4 0,3
2019, 2:a kvartalet 0,3 0,6 0,3
2019, 3:e kvartalet 0,5 0,6 0,1
2019, 4:e kvartalet 0,8 0,6 -0,2
Totalutgifter 2019, 1:a kvartalet 0,7 1,6 0,9
2019, 2:a kvartalet 0,9 0,1 -0,8
2019, 3:e kvartalet -0,2 -0,7 -0,5
2019, 4:e kvartalet 0,7 0,7 0,0

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2019, 1:a kvartalet 1,9 1,5 -0,4
2019, 2:a kvartalet 2,6 2,4 -0,2
2019, 3:e kvartalet -3,3 -2,0 1,3
2019, 4:e kvartalet 6,8 7,5 0,7
Totalutgifter 2019, 1:a kvartalet 2,3 3,8 1,5
2019, 2:a kvartalet 3,3 3,3 0,0
2019, 3:e kvartalet 2,0 1,5 -0,5
2019, 4:e kvartalet 1,6 1,6 0,0

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2020. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 18.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2020/01/jtume_2020_01_2020-06-18_rev_001_sv.html