Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2020, 2:a kvartalet -2,4 -3,7 -1,3
2020, 3:e kvartalet -0,5 3,2 3,7
2020, 4:e kvartalet 3,9 4,0 0,1
Totalutgifter 2020, 2:a kvartalet 5,2 6,3 1,1
2020, 3:e kvartalet -1,6 -1,0 0,6
2020, 4:e kvartalet 1,3 2,2 0,9

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2020, 2:a kvartalet -4,5 -3,4 1,1
2020, 3:e kvartalet 1,4 2,1 0,7
2020, 4:e kvartalet 3,0 3,3 0,3
Totalutgifter 2020, 2:a kvartalet 8,6 8,4 -0,2
2020, 3:e kvartalet 8,8 7,9 -0,9
2020, 4:e kvartalet 10,0 10,9 0,9

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2021 Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 23.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2021/01/jtume_2021_01_2021-06-23_rev_001_sv.html