Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 12/2012 11/2013 12/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 22,9 -6,5 3,5 6,4 7,2 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,0 19,4 -15,0 -7,7 -3,5 -3,1 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,1 33,4 9,5 28,6 25,9 28,1 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,8 22,8 -39,1 -19,8 -11,3 -11,5 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,3 9,8 -4,0 0,6 -1,4 0,7 --
- Bättre (%) 23,8 30,6 16,7 20,1 18,1 19,3  
- Sämre (%) 16,0 22,7 11,4 19,7 21,0 19,3  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,6 14,1 2,3 4,4 6,9 6,0 -
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 24,1 24,6 23,9  
- Sämre (%) 11,0 17,2 6,6 17,0 13,2 13,3  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -0,4 29,5 -60,9 -32,3 -25,3 -26,9 --
- Bättre (%) 27,8 62,1 2,0 6,5 11,1 9,4  
- Sämre (%) 26,0 88,5 4,2 61,1 51,8 54,9  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 -11,4 1,8 -0,8 -
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 23,3 33,1 30,9  
- Sämre (%) 22,5 57,3 6,0 40,1 26,0 29,1  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,3 3,1 3,0  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 3,1 2,6 2,5  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -1,9 27,6 -51,1 -28,1 -24,5 -22,3 --
- Mindre (%) 31,7 60,8 6,4 11,3 13,1 14,8  
- Mera (%) 32,8 83,3 6,9 61,1 55,3 54,9  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,1 7,6 -18,8 -5,8 -9,5 -9,2 --
- Minskat (%) 13,3 20,0 5,3 9,5 8,3 8,9  
- Ökat (%) 15,9 31,9 7,9 20,9 24,3 22,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,8 41,8 -14,2 0,1 0,8 5,2 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 36,0 36,2 39,9  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,8 45,7 17,7 35,9 35,4 34,6  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,4 36,8 -19,6 10,1 6,2 5,1 -
- Bra tid (%) 58,6 80,7 33,4 56,8 54,0 54,5  
- Dålig tid (%) 35,6 58,5 15,5 38,9 41,7 41,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,1 42,0 -47,1 9,7 5,9 14,0 +/-
- Bra tid (%) 61,9 78,2 13,3 55,9 52,7 58,7  
- Dålig tid (%) 30,8 83,4 12,1 38,4 40,9 35,0  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,0 35,1 14,7 32,2 29,3 32,4 +
- Kan spara (%) 58,9 70,0 38,6 65,5 63,1 67,3  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 5,9 8,2 6,4  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,6 52,2 10,9 49,0 41,5 46,0 +
- Kan spara (%) 73,4 82,3 56,6 80,7 75,6 77,7  
- Kan inte spara (%) 24,6 40,3 16,5 18,5 23,2 21,5  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,3 17,8 9,1 11,2 10,7 12,7 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,1 4,8 6,2  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 6,1 5,8 6,6  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,3 -2,4 -18,2 -12,3 -14,3 -13,9 --
- Mera (%) 22,1 30,8 14,3 17,0 17,2 17,1  
- Mindre (%) 32,6 40,4 26,5 33,5 36,2 36,4  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,1 21,7 12,7 15,7 16,0 14,0 --
- Mycket sannolikt (%) 8,8 12,1 5,9 7,3 8,4 7,8  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 5,3 8,4 7,6 6,3  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 6,6 6,7 5,6 --
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,1 3,0 2,8  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,4 3,8 2,9  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,7 27,0 9,8 18,7 19,3 18,1 +/-
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 12,8 12,7 13,3  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,9 6,5 4,8  

Källa: Konsumentbarometern 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2013, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/12/kbar_2013_12_2013-12-27_tau_001_sv.html