Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.7.2018

Konsumenternas förtroende fortsatt starkt i juli

Konsumenternas förtroendeindikator var i juli 22,0, då den i juni var 23,0 och i maj 24,8. I juli i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 22,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,5. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2–19 juli 1 042 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn förbättrades i juli konsumenternas förväntningar på utvecklingen av arbetslösheten jämfört med juni. Förväntningarna var mycket ljusa. Uppskattningarna om den egna och Finlands ekonomi samt hushållens möjligheter att spara försvagades en aning, men var fortsatt goda.

Tron på att arbetslösheten minskar förstärktes också jämfört med motsvarande period året innan. Däremot försvagades förväntningarna på Finlands ekonomi klart på ett år. Synen på den egna ekonomin och möjligheterna att spara var mer eller mindre oförändrade.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I juli uppskattade konsumenterna att hushållets ekonomi är på en mycket god nivå. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var mycket gynnsam för att spara men också god för att ta lån och köpa kapitalvaror. I juli upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet minskat något under den senaste tiden.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I juli var förtroendet för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 25,6) och svagast i Norra Finland (18,5). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de klart mest optimistiska (37,1). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var arbetslösa (6,8) och pensionärer (12,0).

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Delfaktorerna är: egen ekonomi, Finlands ekonomi, allmän arbetslöshet och hushållets möjligheter att spara (alla gäller följande 12 månader). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumentbarometern 2018, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (404,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/07/kbar_2018_07_2018-07-27_tie_001_sv.html