Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2018

Konsumenternas förtroende förstärktes något – tron på Finlands ekonomi försvagas

Konsumenternas förtroende för ekonomin har förstärkts något från föregående månad. Konsumenternas förtroendeindikator var i november 18,3, då den i oktober var 16,8 och i september 20,2. I november i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 23,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,6. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–19 november 1 110 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn försvagades konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi ytterligare i november jämfört med oktober. Konsumenterna ansåg att utsikterna för Finlands ekonomi var dåliga, men förväntningarna på utvecklingen av arbetslösheten var ljusare än tidigare. Förväntningarna på konsumentens egen ekonomi och möjligheter att spara förbättrades ytterligare i november.

Jämfört med motsvarande period i fjol försvagades tron på Finlands ekonomi och en minskning av arbetslösheten i november. Synen på den egna ekonomin och möjligheterna att spara förbättrades däremot under den ettåriga granskningsperioden.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I november uppskattade konsumenterna sitt hushålls ekonomi som mycket god. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var mycket gynnsam för att spara, men inte för att ta lån. Tidpunkten för att köpa kapitalvaror ansågs varken som god eller dålig. I november upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet minskat för deras egen del.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I november var förtroendet för ekonomin starkast i huvudstadsregionen och Västra Finland (förtroendeindikatorn 20.8 och 18.7). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de klart mest optimistiska (29,1). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärer (10,4), och arbetslösa (12,5).

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Delfaktorerna är: egen ekonomi, Finlands ekonomi, allmän arbetslöshet och hushållets möjligheter att spara (alla gäller följande 12 månader). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumentbarometern 2018, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (407,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/11/kbar_2018_11_2018-11-27_tie_001_sv.html