Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.12.2018

Stabil penningsituation bland konsumenterna och förtroende för sysselsättningen – konsumtionsplanerna ändå dämpade

Korrigering 27.12.2018. Tabellbilaga 1 har blivit helt korrigerad.

Konsumenternas förtroende för ekonomin har för omväxlings skull försvagats något. Konsumenternas förtroendeindikator var i december 16,1, medan den i november var 18,3 och i oktober 16,8. I december i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 24,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–17 december 1 236 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn försämrades konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi och den allmänna arbetslösheten i december jämfört med november. Uppskattningen om utvecklingen av arbetslösheten var dock fortfarande moderat, medan bilden av Finlands ekonomi har blivit pessimistisk. Också förväntningen på konsumentens egen ekonomi blev i december något försiktigare. Däremot var synen på möjligheterna att spara oförändrad och mycket ljus.

Tron på den egna och särskilt på Finlands ekonomi och på att arbetslösheten minskar blev dystrare i december också jämfört med motsvarande period året innan. Däremot förbättrades synen på de egna möjligheterna att spara.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I december uppskattade konsumenterna hushållets ekonomi som mycket god. De sysselsatta konsumenterna upplevde att risken för att själva råka ut för arbetslöshet ytterligare minskat under den senaste tiden. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var mycket gynnsam för att spara men inte längre för att ta lån och köpa kapitalvaror. Planerna på att använda pengar var för det mesta återhållsamma före jul.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I december var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 20,4) och svagast i Östra Finland (13,4). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de klart mest optimistiska (27,4). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärer (6,9), och arbetslösa (13,1).

Förekomsten av apparater i hushållen i november

I november hade 86 procent av hushållen med personer i åldern 15–84 år dator och 91 procent internetförbindelse. Femtioåtta procent av hushållen hade skaffat en surfplatta. Åttiosex procent av hushållen ägde minst en smarttelefon och 27 procent kroppsnära datateknik såsom aktivitetsarmband, smartklockor eller smarta glasögon.

I november hade 40 procent av hushållen smart-tv. I 28 procent av hushållen fanns en spelkonsol och i några till och med en fjärrstyrd kamerahelikopter, dvs. en drönare. I november ägde 82 procent av hushållen en personbil.

Mera information om hur vanligt det är med apparater finns i figurbilagorna 12–15 samt i databastabellen 003. Efter år 2018 utreder man inte längre i samband med konsumentbarometern hur vanliga apparaterna är i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Delfaktorerna är: egen ekonomi, Finlands ekonomi, allmän arbetslöshet och hushållets möjligheter att spara (alla gäller följande 12 månader). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumentbarometern 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (471,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/12/kbar_2018_12_2018-12-27_tie_001_sv.html?ad=notify