Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.8.2019

Fortsatt nedstämdhet i konsumenternas förtroende

Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti -4,5, medan den i juli var -3,9 och i juni -4,6. I augusti i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 2,3. Indikatorns medelvärde från januari 2018 är 0,0. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1-19 augusti av 1 081 personer bosatta i Finland. Undersökningsmetoderna reviderades i maj.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var det bara synen på konsumenternas nuvarande ekonomi som förbättrades något i augusti jämfört med juli. De övriga delfaktorerna försvagades något. Förväntningarna på Finlands ekonomi var mycket pessimistiska. Samtidigt var synen på konsumenternas nuvarande och kommande ekonomiska situation svag. Planerna på att använda pengar på kapitalvaror var något fler i augusti än i genomsnitt.

Jämfört med motsvarande period i fjol visade förtroendeindikatorns delfaktorer en försvagning i augusti, med undantag av användningen av pengar. I synnerhet förväntningarna på Finlands ekonomi rasade jämfört med året innan.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I augusti ansåg konsumenterna att den allmänna arbetslösheten blir dystrare i framtiden. Sysselsatta konsumenter upplevde också att risken för att själva råka ut för arbetslöshet ökat under den senaste tiden. Nästan varannan sysselsatt hade dock inte alls upplevt denna risk.

I augusti bedömde konsumenterna att den egna penningsituationen var medelmåttig. Tidpunkten ansågs allmänt vara gynnsam för att ta lån, men inte för att köpa kapitalvaror och i synnerhet inte för att spara.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I augusti var förtroendet för ekonomin svagt i synnerhet i Östra Finland (förtroendeindikatorn -9,6). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska (2,7). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärerna (-14,7). Förtroendet för ekonomin blir vanligtvis svagare i och med personens ålder. På motsvarande sätt ökar förtroendet i och med utbildning och inkomster. Mera information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2019, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (311,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/08/kbar_2019_08_2019-08-27_tie_001_sv.html