Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.10.2019

Konsumenternas förtroende försvagades i oktober

Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober -6,6, då den i september var -4,2 och i augusti -4,5. I oktober i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 0,2. Indikatorns medelvärde från januari 2018 är -0,5. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–20 oktober av 1 008 personer bosatta i Finland. Undersökningsmetoderna reviderades i maj.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i oktober jämfört med september och året innan. Förväntningarna på den ekonomiska utvecklingen i Finland rasade från året innan och var dystra i oktober. Synen på konsumenternas nuvarande ekonomi och på konsumenternas ekonomi under den närmaste framtiden var försiktig. Också planerna på att använda pengar har minskat till genomsnittlig nivå.

I oktober förutspådde konsumenterna kraftigt att också arbetslöshetsläget i Finland försämras i fortsättningen. Dessutom upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet har ökat betydligt den senaste tiden. Å andra sidan hade varannan sysselsatt dock inte alls upplevt denna risk.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I oktober uppskattade konsumenterna att den egna ekonomin fortsättningsvis är god. Tidpunkten ansågs allmänt vara gynnsam för att ta lån, men inte för att köpa kapitalvaror och för att spara.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I oktober var förtroendet för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn -3,2) och i Norra Finland (-3,8) och svagast i Västra och Östra Finland (-9,3). Av befolkningsgrupperna var studerande (-0,5) och lägre tjänstemän (-0,6) de mest optimistiska. I oktober var pensionärer (-16,6), och arbetslösa (-14,8) mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen.

Förtroendet för ekonomin blir i regel svagare i och med personens ålder. På motsvarande sätt ökar förtroendet vanligtvis i och med utbildning och inkomster. Män är benägna att ha högre förtroende för ekonomin än kvinnor. Mera information finns i statistikens databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2019, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (314,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/10/kbar_2019_10_2019-10-28_tie_001_sv.html