Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.9.2020

Konsumenternas syn på arbetslöshetsutvecklingen blev dystrare – planerna på att köpa bostad och ta lån fler än någonsin

Konsumenternas förtroendeindikator var i september -5,9, då den i augusti var -5,1 och i juli -1,6. I september i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -4,2. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–20 september av 1 112 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var det bara förväntningarna på konsumenternas egen nuvarande ekonomi som förbättrades i september jämfört med augusti. Övriga delfaktorer försvagades något. Jämfört med motsvarande period i fjol förbättrades bara förväntningarna på Finlands ekonomi något i september, medan de övriga delfaktorerna visade en sämre riktning på årsnivå.

I september var konsumenternas bild av den ekonomiska utvecklingen i Finland fortfarande dyster. Också förväntningarna på den egna ekonomin inom den närmaste framtiden var svaga, men uppfattningen om dess nuläge motsvarade ungefär långtidsmedelvärdet. I september hade konsumenterna fortfarande något fler planer än vanligt på att använda pengar för köp av kapitalvaror.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslösheten blev ännu dystrare i september. Sysselsatta, dvs. löntagare och företagare, upplevde också en större risk än tidigare för att själva råka ut för arbetslöshet. Konsumenternas syn på konsumentprisernas tillväxttakt sjönk nu klart i september.

I september uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen fortsättningsvis är utmärkt. Konsumenterna ansåg åter att tidpunkten var någorlunda bra för att spara, men dålig för att köpa kapitalvaror och särskilt för att ta lån. I september planerade dock rekordmånga att ta lån. Konsumenterna hade också fler planer på att köpa bostad än någonsin tidigare. Dessutom funderade många på att renovera hemmet och köpa bil.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I september var förtroendet för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn -1,2) och svagast i Östra Finland (-10,4). Av befolkningsgrupperna var lägre tjänstemän de mest optimistiska (0,8). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var arbetslösa (-14,7), och pensionärer (-12,2). När det gäller företagarna fick förtroendeindikatorn i september värdet -7,0.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin är kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (405,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/09/kbar_2020_09_2020-09-28_tie_001_sv.html