Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.6.2021

Konsumenternas förtroende starkast på över tre år

Konsumenternas förtroendeindikator var i juni 4,6 medan den i maj var 2,7 och i april 3,8. Siffran för juni är den högsta sedan februari 2018 (4,9). I juni i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -3,9. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–17 juni av 956 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försämrades i juni konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin om ett år något jämfört med maj. Däremot förbättrades synen på den egna ekonomin i nuläget och förväntningarna på Finlands ekonomi klart. Planerna på att använda pengar på kapitalvaror under det följande året var oförändrade i juni. Jämfört med juni i fjol var alla fyra delfaktorerna nu på en bättre nivå, särskilt förväntningarna på Finlands ekonomi.

Av delfaktorerna i förtroendeindikatorn var både synen och förväntningarna på konsumentens egen ekonomi samt planerna på att använda pengar på kapitalvaror mycket starka i juni. Också synen på den kommande utvecklingen av Finlands ekonomi var ljus.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Också konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslöshetssituationen i Finland blev allt ljusare i juni. Detsamma gällde i viss mån de sysselsattas, dvs. löntagarnas och företagarnas syn på risken för att själva råka ut för arbetslöshet eller permittering vid tidpunkten för enkäten. Konsumenternas uppskattning av tillväxttakten för konsumentpriserna under de kommande månaderna var oförändrad i juni, nära långtidsmedelvärdet.

I juni uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen fortsättningsvis är utmärkt. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var ytterst gynnsam för att spara och hyfsad också för att ta lån och köpa kapitalvaror. Man förutspådde att det fortsättningsvis uppstår många möjligheter att spara under de kommande månaderna.

I juni hade fortfarande ett stort antal konsumenter planer på att ta lån inom ett år. Liksom under de senaste månaderna hade konsumenterna också påfallande många planer på att köpa bostad. Dessutom övervägde väldigt många i juni att köpa bil under det följande året och många planerade också att renovera hemmet.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I juni var förtroendet för ekonomin mycket stark i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 5,3) och i synnerhet i övriga delar av Södra Finland (9,2). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän (11,3) och studerande (10,1) de mest optimistiska. Pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var fortsättningsvis arbetslösa (-4,5), och pensionärer (-2,7).

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (411,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/06/kbar_2021_06_2021-06-28_tie_001_sv.html