Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 09/2020 08/2021 09/2021 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,7 6,8 -13,9 -5,9 4,0 6,0 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 9,5 -5,3 2,3 9,3 9,5 ++
- Bättre (%) . . . 23,3 30,7 28,8  
- Sämre (%) . . . 20,6 15,1 14,6  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,1 13,5 1,2 7,0 11,6 11,3 ++
- Bättre (%) . . . 27,3 29,8 29,3  
- Sämre (%) . . . 15,2 10,8 10,9  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -7,8 25,9 -66,5 -57,7 -14,0 -4,4 =
- Bättre (%) . . . 2,2 23,7 32,3  
- Sämre (%) . . . 84,2 44,7 36,5  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,0 20,3 -32,8 -18,1 4,0 10,6 ++
- Bättre (%) . . . 24,6 38,0 42,0  
- Sämre (%) . . . 46,1 27,2 20,6  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,0 3,2 3,0  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,2 3,0 2,9  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,7 20,3 -59,5 -39,9 0,9 10,1 ++
- Mindre (%) . . . 13,0 34,6 44,5  
- Mera (%) . . . 70,6 30,4 21,4  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,4 4,7 -26,6 -22,1 -4,0 0,8 ++
- Minskat (%) . . . 4,4 11,3 11,2  
- Ökat (%) . . . 37,7 18,4 10,6  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,5 43,5 -14,3 9,7 17,0 19,3 =
- Bra tid (%) . . . 27,6 31,5 32,6  
- Dålig tid (%) . . . 17,9 14,5 13,4  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,7 29,4 -28,5 6,7 22,2 26,4 ++
- Bra tid (%) . . . 53,5 67,0 70,7  
- Dålig tid (%) . . . 45,6 32,1 28,3  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,5 31,7 -60,4 -6,5 12,5 17,8 +
- Bra tid (%) . . . 43,7 59,5 64,3  
- Dålig tid (%) . . . 54,2 38,6 34,0  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 22,0 33,1 6,4 30,0 33,0 32,7 ++
- Sparar (%) . . . 63,4 65,2 65,1  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 10,4 8,9 9,8  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,2 53,6 9,8 47,6 51,1 48,7 +
- Kan spara (%) . . . 77,0 78,3 76,6  
- Kan inte spara (%) . . . 22,5 21,2 22,9  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,6 24,2 10,5 22,1 18,9 21,5 ++
- Ja, säkert (%) . . . 6,2 5,8 6,0  
- Eventuellt (%) . . . 15,9 13,1 15,5  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,1 -6,9 -26,7 -14,8 -8,8 -7,5 ++
- Mera (%) . . . 13,6 17,6 16,2  
- Mindre (%) . . . 32,3 28,1 24,7  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,4 19,2 10,1 15,8 16,0 17,1 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 5,0 7,0 6,3  
- Ganska sannolikt (%) . . . 10,7 9,0 10,8  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,8 18,5 9,1 17,9 16,6 18,5 ++
- Ja, säkert (%) . . . 6,1 5,4 5,6  
- Eventuellt (%) . . . 11,8 11,2 12,9  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,6 26,0 8,1 20,5 21,9 22,2 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 7,1 8,4 8,7  
- Ganska sannolikt (%) . . . 13,4 13,5 13,5  
1) Långtidsmedelvärdet, maximi- och minimivärdet kan inte presenteras för svarsfördelningarna.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2021, Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/09/kbar_2021_09_2021-09-27_tau_001_sv.html