Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 15.8.2005

Inflationen i juli 1,0 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var 1,0 procent i juli. I juni var den 1,1 procent.

På årsnivå steg konsumentpriserna mest, dvs. med 0,6 procentenheter, på grund av högre priser på bränslen. Inflationen påverkades också av hyreshöjningar samt av att priserna på bostäder, catering och kollektivtrafik steg. Stegringen av konsumentpriserna dämpades mest av att samtalsavgifter, hemelektronik och hemdatorer samt grönsaker blev billigare.

Från juni till juli sjönk konsumentpriserna med 0,3 procent. Nedgången berodde till största delen på klädrealisationer.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 492 förnödenheter i mitten av varje månad i ungefär 3 000 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001-7/2005

Indextalen finns här (bara på finska): Kuluttajahintaindeksi 2000=100

Källa: Konsumentprisindex 2005, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Koskimäki (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, khi.tilastokeskus@stat.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.8.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juli 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2005/07/khi_2005_07_2005-08-15_tie_001_sv.html