Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.10.2005

Inflationen i september 1,2 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i september 1,2 procent. I augusti var den 1,0 procent. Inflationen tilltog något, vilket berodde närmast på att bränslen blev dyrare.

På årsnivå steg konsumentpriserna mest, dvs. med 0,9 procentenheter, på grund av högre priser på bränslen. Restaurang- och hotellpriser samt hyror steg också från i fjol. Inflationen påverkades också av att priserna på kollektivtrafik, kultur- och fritidstjänster samt bostäder och tjänster i anslutning till boendet steg. Samtalsavgifter, grönsaker, hemelektronik och hemdatorer samt personbilar blev billigare, vilket å andra sidan dämpade mest stegringen av konsumentpriser. Räntorna sjönk också från september i fjol.

Från augusti till september steg konsumentpriserna med 0,6 procent. Stegringen berodde till största delen på att bränslen blev dyrare och att klädrealisationerna tog slut.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 492 förnödenheter i mitten av varje månad i ungefär 3 000 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001-9/2005

Indextalen finns här (bara på finska): Kuluttajahintaindeksi 2000=100

Konsumentprisindexet revideras vid årsskiftet

Varukorgen och viktstrukturen för konsumentprisindexet revideras att motsvara konsumtions-strukturen år 2005. Det första nya indexet, konsumentprisindex 2005=100, för januari 2006 publiceras den 17 februari 2006.

Källa: Konsumentprisindex 2005, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, Timo Koskimäki (09) 1734 3479,
khi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.10.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. september 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2005/09/khi_2005_09_2005-10-14_tie_001_sv.html