Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 13.1.2006

Inflationen i december 1,0 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i december i fjol 1,0 procent. I november var den 0,9 procent. Den genomsnittliga inflationen för år 2005 var 0,9 procent.

Dyrare bränslen höjde konsumentpriserna mest på årsnivå. Restaurangpriserna och hyrorna steg också i december från motsvarande period året innan. Inflationen påverkades också av att priserna på kultur- och fritidstjänster samt bostäder och tjänster i anslutning till boendet steg. Inflationen dämpades å sin sida av att samtalsavgifter, grönsaker, personbilar, hemelektronik och hemdatorer blev billigare samt av att räntorna sjönk.

Från november till december steg konsumentpriserna med 0,1 procent. Stegringen berodde främst på att frukt och paketresor blev dyrare.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 492 varor i mitten av varje månad i ungefär 3 000 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001-12/2005

Indextalen finns här (bara på finska): Kuluttajahintaindeksi 2000=100

Konsumentprisindexet revideras

Varukorgen och viktstrukturen för konsumentprisindexet revideras att motsvara konsumtions-strukturen år 2005. Det första nya indexet, konsumentprisindex 2005=100, för januari 2006 publiceras den 17 februari 2006 kl.10.

Källa: Konsumentprisindex 2005, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, Timo Koskimäki (09) 1734 3479, khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.1.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. december 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2005/12/khi_2005_12_2006-01-13_tie_001_sv.html