Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 13.6.2008

Inflationen tog fart i maj och steg till 4,2 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i maj 4,2 procent. Från att ha varit 3,5 procent i april steg inflationen främst på grund av att mjölkprodukter, grönsaker och bränsle blev dyrare.

Dyrare boende och livsmedel höjde konsumentpriserna mest på årsnivå. Boendet blev dyrare främst på grund av högre energipriser, hyror och räntor. Dyrare livsmedel berodde närmast på att mjölk- och spannmålsprodukter samt kött blev dyrare. Inflationen påverkades också av dyrare fordonsbränslen, restaurang- och kafétjänster samt högre detaljpriser på alkoholdrycker jämfört med maj året innan. Stegringen av konsumentpriser dämpades i maj mest på grund av att priserna på personbilar samt hemelektronik och databehandlingsutrustning sjönk.

Konsumentpriserna steg från april till maj med 0,5 procent, vilket främst berodde på dyrare bränsle och mjölkprodukter.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, maj 2008

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

108,4

4,2 %

0,5 %

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 730
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

107,1

4,1 %

0,5 %

Inflationen i EMU-länderna 3,6 procent i maj enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i maj 3,6 procent. I april var den 3,3 procent. Motsvarande inflation i Finland var i maj 4,1 procent.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för maj den 16 juni.

Källa: Konsumentprisindex 2008, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Kati Heikkinen (09) 1734 3472,
khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 13.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. maj 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2008/05/khi_2008_05_2008-06-13_tie_001_sv.html