Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.7.2008

Inflationen i juni 4,4 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknar var i juni 4,4 procent. Inflationen accelererade från 4,2 procent i maj främst på grund av dyrare bränsle.

Dyrare boende och livsmedel höjde konsumentpriserna mest på årsnivå. Boendet blev dyrare främst på grund av högre energipriser, hyror och räntor. Dyrare livsmedel berodde främst på att mjölkprodukterna blev dyrare, men också på att priset på spannmålsprodukter och kött gick upp. Inflationen påverkades också av dyrare fordonsbränslen, restaurang- och kafétjänster samt högre detaljpriser på alkoholdrycker jämfört med juni året innan. Stegringen av konsumentpriser dämpades i juni mest på grund av att priserna på personbilar, hemelektronik och databehandlingsutrustning samt glasögon sjönk.

Konsumentpriserna steg med 0,4 procent från maj till juni, vilket framförallt berodde på dyrare bränsle.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, juni 2008

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

108,8

4,4 %

0,4 %

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 736
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

107,5

4,3 %

0,3 %

Inflationen i EMU-länderna 4,0 procent i juni enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i juni 4,0 procent. I maj var den 3,7 procent. Motsvarande inflation i Finland var i juni 4,3 procent.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för juni den 16 juli.

Källa: Konsumentprisindex 2008, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Kati Heikkinen (09) 1734 3472,
khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 14.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juni 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2008/06/khi_2008_06_2008-07-14_tie_001_sv.html