Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.11.2008

Inflationen avtog i oktober till 4,4 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknar var i oktober 4,4 procent. I september var den 4,7 procent. Inflationen avtog i synnerhet på grund av att priserna på bränslen gick ned från september till oktober.

Dyrare livsmedel och boende höjde konsumentpriserna mest på årsnivå. Priset på livsmedel steg framförallt på grund av dyrare mjölkprodukter, kött samt spannmålsprodukter. Boendet blev dyrare på grund av högre energipriser, hyror och räntor. Inflationen påverkades också av dyrare fordonsbränslen, restaurang- och kafétjänster samt högre detaljpriser på alkoholdrycker jämfört med oktober året innan. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i oktober mest på grund av att priserna på personbilar, hemelektronik och databehandlingsutrustning samt telefonavgifter sjönk.

Från september till oktober var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, oktober 2008

  Indextal Årsförändrin Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

109,6

4,4 %

0,0%

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 750
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

108,0

4,4 %

0,0 %

Inflationen i EMU-länderna 3,2 procent i oktober enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i oktober 3,2 procent. I september var den 3,6 procent. Motsvarande inflation i Finland var i oktober 4,4 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter eller avgifter av skattenatur, såsom fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för oktober den 14 november.

Källa: Konsumentprisindex 2008, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar:, Christina Telasuo (09) 1734 3472, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476
Harmoniserat konsumentprisindex: Christina Telasuo (09) 1734 2951
khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 14.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. oktober 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2008/10/khi_2008_10_2008-11-14_tie_001_sv.html