Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 15.12.2008

Inflationen avtog i november till 3,6 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat avtog i november till 3,6 procent. Ännu i oktober var den 4,4 procent. Inflationen avtog på grund av att priserna på bränslen gick ned.

Dyrare livsmedel och boende höjde konsumentpriserna mest på årsnivå. Priset på livsmedel steg framförallt på grund av dyrare mjölkprodukter, kött och spannmålsprodukter. Boendet blev dyrare på grund av högre elpriser, hyror och räntor. Inflationen påverkades också av högre restaurang- och kafépriser samt högre detaljpriser på alkoholdrycker jämfört med november året innan. Stegringen av konsumentpriser dämpades i november mest av att priserna på bränsle, personbilar samt hemelektronik och databehandlingsutrustning gick ned.

Konsumentpriserna sjönk med 0,5 procent från oktober till november. Det berodde främst på billigare bränslen.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, november 2008

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

109,1

3,6 %

-0,5%

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 741
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

107,5

3,5 %

-0,5 %

Inflationen i EMU-länderna 2,1 procent i november enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i november 2,1 procent. I oktober var den 3,2 procent. Motsvarande inflation i Finland var i november 3,5 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter eller avgifter av skattenatur, såsom fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för november den 17 december.

Källa: Konsumentprisindex 2008, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Christina Telasuo (09) 1734 3472, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476
Harmoniserat konsumentprisindex: Christina Telasuo (09) 1734 3472
khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 15.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. november 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2008/11/khi_2008_11_2008-12-15_tie_001_sv.html