Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.8.2009

Inflationen i juli -0,6 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknar sjönk i juli till -0,6 procent. I juni var den -0,1 procent. Nedgången i konsumentpriserna berodde framför allt på att ökningen av livsmedelspriserna avtog och räntorna gick ned jämfört med året innan.

I juli sjönk konsumentpriserna främst på grund av att räntorna och bränslepriserna gick ned jämfört med föregående år. Också billigare aktielägenheter, fastigheter, begagnade personbilar och telefonavgifter gjorde att inflationen avtog. Konsumentpriserna steg för sin del mest på grund av dyrare livsmede, hyror, restaurang- och kafépriser, hälsovårdsavgifter, detaljhandelspriser på alkoholdrycker och tobak.

Från juni till juli gick konsumentpriserna ned med 0,6 procent, vilket till största delen berodde på klädrealisationer. Också livsmedelspriserna och räntorna sjönk jämfört med föregående månad.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, juli 2009

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

108,0

-0,6 %

-0,6 %

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 724
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

108,4

1,2 %

-0,7 %

Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

108,0

1,0 %

-0,7 %

Inflationen i EMU-länderna -0,6 procent i juli enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i juli -0,6 procent. I juni var den -0,1 procent. Motsvarande inflation i Finland var i juli 1,2 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter och överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för juli den 14 augusti.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i juli 1,0 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i juli 1,2 och när det gäller konstantskatteindexet 1,0 procent. Fr.o.m. juli år 2008 har priserna stigit med 0,2 procent på grund av ändringar i indirekta varuskatter och med 1,0 procent av andra orsaker. Månadsförändringen av båda indexen var i juli -0,7 procent. Inga ändringar i indirekta varuskatter skedde i juli.

Statistikcentralen började publicera ett harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter, ett s.k. konstantskatteindex, i juni 2009.I det konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdes- och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta varuskatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och utvecklingen av konstantskatteindexet.

Förändringarna i de indirekta varuskatterna år 2009 hade följande inverkan på priserna: Motorcykelskatten steg i april, och dess prishöjande effekt på motorcyklar var 3,1 procent. Tobaksskatten steg i januari. Den högre tobaksskatten medförde en priseffekt på två procent.

Också alkoholskatten steg i januari 2009. Enligt det harmoniserade konsumentprisindexet steg detaljpriserna på alkoholprodukter med 4,75 och utskänkningspriserna med 1,31 procent från december 2008 till januari 2009. Enligt konstantskatteindexet steg detaljpriserna på alkoholprodukter med 0,24 procent under motsvarande period med och utskänkningspriserna med 0,05 procent (alltså marknadsinflationen dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i skatter). Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet. Höjningen av alkoholskatten medförde en prisinverkan på detaljhandelspriserna av alkohol på 4,5 procent och på utskänkningspriserna på 1,3 procent.

Källa: Konsumentprisindex 2009, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Christina Telasuo (09) 1734 3472
Harmoniserat konsumentprisindex: Christina Telasuo (09) 1734 3472
khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 14.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juli 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2009/07/khi_2009_07_2009-08-14_tie_001_sv.html