Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.10.2009

Inflationen i september -1,0 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat sjönk i september till -1,0 procent. I augusti var den -0,7 procent. Nedgången i konsumentpriserna tilltog framför allt på grund av att stegringen av priserna på livsmedel dämpades, räntorna sjönk och bränslet blev billigare.

Konsumentpriserna sjönk i september mest på grund av att räntorna och bränslepriserna gick ned jämfört med året innan. Också billigare aktielägenheter, fastigheter och begagnade personbilar medförde att inflationen avtog. Konsumentpriserna steg åter mest på grund av dyrare restaurang- och kafépriser samt högre hyror och detaljpriser på alkoholprodukter jämfört med året innan.

Konsumentpriserna steg från augusti till september med 0,2 procent, vilket främst berodde på dyrare kläder.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, september 2009

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

108,5

-1,0 %

0,2 %

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 732
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

109,2

1,1 %

0,3 %

Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

108,8

0,9 %

0,3 %

Inflationen i EMU-länderna -0,3 procent i september enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i september -0,3 procent. I augusti var den -0,2 procent. Motsvarande inflation i Finland var i september 1,1 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter och överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för september den 15 oktober.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i september 0,9 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i september 1,1 och när det gäller konstantskatteindexet 0,9 procent. Fr.o.m. september år 2008 har priserna stigit med 0,2 procent på grund av ändringar i indirekta varuskatter och med 0,9 procent av andra orsaker. Månadsförändringen av båda indexen var i september 0,3 procent. Inga ändringar i indirekta varuskatter skedde i september.

Statistikcentralen började publicera ett harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter, ett s.k. konstantskatteindex, i juni 2009.I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i medvärdes- och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta varuskatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.

Förändringarna i de indirekta varuskatterna år 2009 hade följande inverkan på priserna: Motorcykelskatten steg i april, och dess prishöjande effekt på motorcykelpriserna var 3,1 procent. Tobaksaccisen steg i januari och effekten på tobakspriserna var två procent.

Också alkoholskatten steg i januari 2009. Enligt det harmoniserade konsumentprisindexet steg priset på alkohol i detaljhandeln med 4,75 och på alkohol i restauranger med 1,31 procent från december 2008 till januari 2009. Enligt konstantskatteindexet steg priset på detaljhandelsalkohol under motsvarande tid med 0,24 och på restaurangalkohol med 0,05 procent (marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än skatteändringar). Skatteändringens inverkan på priserna fås när man beräknar skillnaden i utvecklingen mellan det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet. Alkoholskattens prishöjande effekt var 4,5 procent på alkohol i detaljhandeln och 1,3 procent på alkohol i restauranger.

Källa: Konsumentprisindex 2009, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Christina Telasuo (09) 1734 3472
Harmoniserat konsumentprisindex och harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter: Christina Telasuo (09) 1734 3472
khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 14.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. september 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2009/09/khi_2009_09_2009-10-14_tie_001_sv.html